Idole nagrodzeni w roku 2019

Światowy IDOL

Głosowanie

Głosowanie trwa do 30 sierpnia 2021

Khomraj Sharma

Nepal

Pan Khom od 21 lat nieprzerwanie pracuje na rzecz osób niewidomych w Nepalu. Zainicjował pierwszą cyfrową/audio bibliotekę w 2007 roku, która wpłynęła na życie wielu osób z niepełnosprawnością wzroku w Nepalu. Promował korzystanie z technologii wspomagających w społeczności osób niewidomych i przeszkolił osobiście ponad 500 osób. Co więcej, prowadzi bardzo ważny projekt rozwoju nepalskiego TTS i OCR w imieniu NAB. Jest znakomitym, zasłużonym kandydatem do nagrody.

Liczba głosów: 8271

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Ahmed El Jeilany

Kuwejt

Ahmed El Jeilany urodził się w Kuwejcie w 1981 roku. Ukończył szkołę podstawową i średnią w Kuwejcie zakończoną maturą z dziedzin nauk ścisłych. Został przyjęty na Arab Open University, Department of Business Administration, który ukończył z tytułem licencjata w 2007 roku. W 2007 roku stracił wzrok i został przeniesiony na Uniwersytet w Nawakszut na kolejny kierunek, jakim jest prawo. Uzyskał ogólne wykształcenie prawnicze w 2010 r., a następnie licencję z prawa publicznego, Wydział Administracji Lokalnej w 2012 r. na Uniwersytecie w Nawakszut. Następnie poszedł na studia magisterskie na Uniwersytecie w Nouakchott i uzyskał tytuł magistra w 2016 roku. Przeprowadził badania pt. Ochrona Prawna Osób Niepełnosprawnych.

Liczba głosów: 6593

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Fredric K. Schroeder

Stany Zjednoczone

Psycholog, aktywista, a przede wszystkim prezes Światowej Unii Niewidomych w latach 2016-2021. Dr Schroeder stracił wzrok w wieku 16 lat. W swojej karierze zajmował różne stanowiska. Był nauczycielem, instruktorem orientacji przestrzennej, działaczem i urzędnikiem państwowym. W 1994 roku prezydent Bill Clinton mianował go na stanowisko komisarza Rehabilitation Services Administration – agencji federalnej, która stara się o fundusze na zatrudnienie i niezależne życie dla osób niepełnosprawnych w USA. Jest niesamowitą, otwartą osobą, bardzo oddaną swojej pracy. W 2019 roku był gościem REHA FOR THE BLIND IN POLAND w Warszawie.

Liczba głosów: 2335

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Dr. Sadiq Hussein Qnaij

Irak

Profesor języka arabskiego, emerytowany nauczyciel na Uniwersytecie Al-Mustansiriya, Kolegium Edukacji, Wydział Języka Arabskiego. Prezes Organizacji Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabowidzących oraz I Zastępca ds. Arabskiego Związku Niewidomych. Aktywny członek w propagowaniu problematyki osób niewidomych, edukowaniu i resocjalizacji w celu ich integracji ze społeczeństwem. Można odwiedzić jego stronę na Facebooku i stronę organizacji, aby zobaczyć jego działania w dziedzinie pomocy osobom niewidomym.

Liczba głosów: 839

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Ahmed Hossam Ahmed Mohamed

Egipt

Założył Stowarzyszenie Niewidomych Egiptu aby wspierać osoby niedowidzące i uczyć ich różnych umiejętności, tak aby mogli funkcjonować na równi z osobami widzącymi. Stowarzyszenie Niewidomych Egiptu zostało założone pod koniec 2019 roku i współpracowało z Ministerstwem Młodzieży i Sportu w szczególności z projektem Mashwari oraz American University w Bandinie.

Liczba głosów: 647

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Esma Gumberidze

Gruzja

Esma promuje prace nad podnoszeniem świadomości nie tylko w kwestiach niepełnosprawności, jak często oczekuje się od osoby niepełnosprawnej, ale jest również zaangażowana w pracę z młodzieżą, przemawiała na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w imieniu całej gruzińskiej młodzieży, jako oficjalny członek Stałego Przedstawicielstwa Gruzji przy ONZ. Wreszcie była pierwszą niepełnosprawną studentką spoza UE uczestniczącą w programie International Credit Mobility w ramach programu Erasmus Plus.

Liczba głosów: 355

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Pawan Ghimire

Nepal

Niewidomy żołnierz, który pomimo swojej niepełnosprawności aktywnie działa na rzecz promocji krykieta dla niewidomych w Nepalu. Pod jego kierownictwem nepalski krykiet stał się pierwszą drużyną na świecie, która zagrała w mistrzostwach świata. Ghimire jest również założycielem krykieta dla niewidomych kobiet na świecie. Krykiet, który został zapoczątkowany w 2006 roku w Nepalu, dotarł do ponad pięciu krajów świata, takich jak Indie, Pakistan, Anglia i Indie Zachodnie. Jest także organizatorem pierwszych na świecie międzynarodowych zawodów niewidomych kobiet między Nepalem a Anglią. Jego starania o zaangażowanie niewidomych kobiet w krykieta stały się źródłem motywacji dla wielu dziewcząt, które z trudem walczą o odnalezienie swojej drogi.

Liczba głosów: 271

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Stanislav Tsibulski

Gruzja

Jest jedną z tych osób niepełnosprawnych, które nie przestają walczyć o pomoc potrzebującym. Dorastał w Gruzji gdzie chłonął gruzińską kulturę. Sam uczył języka polskiego, a w wieku 19 lat wyjechał do Polski gdzie kontynuował naukę. Podczas pracy w Camillians w Gruzji rozpoczął prowadzenie szkoleń edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych z polskimi trenerami. Pracował również jako tłumacz. Z własnej inicjatywy założył grupy wsparcia dla rodziców osób niepełnosprawnych. Prowadził z nimi sesje szkoleniowe i dzielił się z nimi swoim doświadczeniem, które pomogło im lepiej zrozumieć ich dzieci. Stanislav posiada tytuł magistra psychologii. Teraz jest niezależnym psychologiem, który próbuje podzielić się swoją historią ze wszystkimi.

Liczba głosów: 248

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Tudor Paul Scripor

Rumunia

W 2012 roku podczas warsztatów malarskich Tudor P. Scripor miał ucznia niedowidzącego i nie był w stanie porozumieć się z nim chromatycznie. Zainspirowany tą sytuacją, po 7 latach intensywnych badań i wielu testów, Tudor P. Scripor opracował dotykowy kod kolorystyczny dla osób niewidomych i niedowidzących. W 2014 r. alfabet Scripor został po raz pierwszy przetestowany z psychopedagogami, nauczycielami edukacji specjalnej, nauczycielami wczesnego wspomagania oraz uczniami niewidomymi i niedowidzącymi. Po zakończeniu testów i na podstawie informacji zwrotnych otrzymanych od specjalistów i społeczności osób niedowidzących, Tudor Paul Scripor sfinalizował wersję standaryzacji chromatycznej dotykowej, która jest obecnie znana jako Alfabet Dotykowy Kolorów i została opatentowana.

Liczba głosów: 140

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Sherif Youssef Abdelaty Youssef

Egipt

Przewodnik, jest osobą niewidomą lub niedowidzącą (prawnie niewidomą) i pracuje w całkowitej ciemności. Przewodnik turystyczny wita zwiedzających i oprowadza ich po wystawie „Dialog w ciemności”. Odpowiada na wszystkie potrzeby podczas wystawy, zapewniając zwiedzającym wygodę, bezpieczeństwo i ochronę, jednocześnie zapewniając wiedzę i rozrywkę. Komunikacja werbalna i interakcja są istotną częścią jego pracy. Zaangażowanie przewodnika i jego chęć do komunikacji i budowania empatii ze zwiedzającymi, skupia się bardziej na umiejętności rekompensowania braku wzroku niż na samej niepełnosprawności, motywując zwiedzających do głębszego eksploracji.

Liczba głosów: 106

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Vojin Perić

Chorwacja

W wieku zaledwie 21 lat Vojin, przyszły dyrektor Teatru Osób Niewidomych i Słabowidzących „Nowe Życie” (najstarszy taki teatr na świecie), był tam zaangażowany jako aktor. Nie mogąc podjąć kariery zawodowej jako aktor ze względu na niepełnosprawność, odnalazł sposób, by stać się profesjonalistą dzięki swojej pracowitości, pasji, poświęceniu i występom w ponad 55 różnych tytułach. Oprócz bycia aktorem, podobnie jak Szekspir, jest dramatopisarzem i pisze wiersze. Dał życie jedynemu w swoim rodzaju międzynarodowemu festiwalowi niewidomych „BIT” (Niewidomi w teatrze). Został odznaczony Orderem Daniki Hrvatskiej, medalem za szczególny wkład w kulturę. Od 15 lat jest prezesem CBU.

Liczba głosów: 105

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Jan Bloem

Holandia

Z osobami niedowidzącymi i komputerami związany od 1993 roku. Podróżuje po całym świecie, pracując dla Vispero, odwiedza wystawy i dealerów, aby szerzyć ewangelię JAWS dla Windows! W latach 2000-2006 prowadził wolontariat jako nauczyciel IT dla niewidomych w Nepalu, Tybecie i Nigerii. Rozpoczął szkolenie komputerowe z JAWS for Windows w Centrum Umiejętności Technicznych i Rozwoju dla Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych (TSDCBD) w Katmandu w Nepalu oraz w Lhasie, stolicy Tybetu z organizacją pozarządową Braille bez granic w projekcie dla niewidomych. Dołączył do VSO, Voluntary Services Overseas, aby przez 3 lata pracować w Państwowej Szkole dla Osób Niepełnosprawnych Kebbi w Birnin Kebbi, stolicy stanu Kebbi w północno-zachodniej Nigerii.

Liczba głosów: 89

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Paweł Wdówik

Polska

Polski działacz na rzecz osób niepełnosprawnych, urzędnik państwowy. Jest osobą niewidomą, porusza się z pomocą psa przewodnika. Absolwent OSW dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Ukończył studia na Wydziale Psychologii UW. Od 1993 do 2003 był wykładowcą na Akademii Pedagogiki Specjalnej, zaś od 2001 do 2010 pracował w Katolickim Radiu Józef, gdzie prowadził autorski program „Bądź zimny, bądź gorący”. Od 1997 kieruje Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych na UW, gdzie stworzył system wsparcia dla studentów. Od 2010 należy do komisji ekspertów ds. osób niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. 7 stycznia 2020 został powołany na stanowisko sekretarza stanu w MRPiPS oraz pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Zaangażowany wieloaspektowo w sprawy całego środowiska.

Liczba głosów: 86

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Ishaq Hersi

Arabia Saudyjska

Jest członkiem wspaniałej rodziny, ma pięcioro rodzeństwa, dwóch niewidomych braci. Stracił wzrok w 2010 roku w wieku 22 lat. Od tego czasu dokonał wielkich osiągnięć, między innymi zarządza największą arabską platformą, która zawiera najważniejsze arabskie księgi dziedzictwa i książki zagraniczne przetłumaczone na język arabski za pomocą technologii dostępności. Elektroniczna platforma nazywa się "Biblioteka Najlepszych Przyjaciół". Jej nazwa jest po arabsku, aby dotrzeć do arabskich czytelników na całym świecie. Platforma jest przeznaczona wyłącznie dla osób niewidomych. Ponadto niewidomi mogą przeglądać jej zawartość (ponad 3500 książek) za pomocą czytników ekranowych i elektronicznych czytników, do których można uzyskać zdalny dostęp z dowolnego miejsca w języku arabskim.

Liczba głosów: 80

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Sally Farouk Nashed Abadeer

Egipt

Pracuje głównie jako kardiolog, ale po urodzeniu niewidomej córeczki porzuciła pracę. Uzyskała tytuł magistra pedagogiki specjalnej na uniwersytecie w Wirginii Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem wad wzroku. Wtedy Sally pomyślała o egipskich dzieciach z niepełnosprawnościami wzroku. Wróciła z USA do Egiptu, aby rozpocząć edukacyjny projekt włączenia społecznego w Górnym Egipcie, co było wyjątkową postawą w tym czasie w 2012 roku. Ponad 10000 osób, w tym: dzieci niepełnosprawne i ich rodziny, nauczyciele, zespoły pracowników szkół, uczniowie pełnosprawni skorzystają z pomocy Sally; szkoleń, ocen, warsztatów, urządzeń rehabilitacyjnych.

Liczba głosów: 80

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Nati Bialistok-Cohen

Izrael

Od 2016 roku Nati pełnił funkcję dyrektora generalnego Center of the Blind – stowarzyszenia non-profit zrzeszającego osoby z wadami wzroku. Do jego zadań należały: reprezentowanie osób niewidomych i podnoszenie ich statusu społecznego i ekonomicznego w społeczności oraz opieka nad osobami niedowidzącymi w parlamencie i organizacjach rządowych. Jest liderem zmian społecznych mających na celu wzmocnienie praw osób z wadami wzroku, a także podniesienie świadomości społecznej na temat możliwości osób niewidomych. Nati był także jednym ze starszych konsultantów dyrektora generalnego Ministerstwa Komunikacji, gdzie kierował komitetem doradczym zajmującym się złożonymi procesami we współpracy z departamentami rządowymi i organizacjami prywatnymi. Niestety po długiej chorobie zmarł w tym roku.

Liczba głosów: 72

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Nikoloz Cercvadze

Gruzja Tbilisi

Nikoloz Tsertsvadze, urodził się jako zdrowe dziecko, ale Jego życie zmieniło się, gdy w wieku piętnastu lat stan zdrowia chłopaka gwałtownie się pogorszył. Zdiagnozowano u niego Miningitis. On spędził w szpitalu w sumie dwa lata. W tym czasie stracił wzrok, ale właśnie wtedy zainteresował się rękodziełem. Początkowo układał puzzle, potem do nich dołączyła się glina. Takie hobby pozwalało mu się odprężyć, a także wyrazić swoje odczucia na temat świata. Stopniowo hobby przerodziło się w coś większego. Po powrocie do zdrowia, wstąpił do szkoły dla osób niewidomych, nawiązał nowe przyjaźnie i jest teraz aktywnym i wesołym młodym człowiekiem. Do wniosku dołączam kolaż prac ręcznych Niki. Mam nadzieję, że jego historia i sukcesy twórcze będą motywacją również dla państwa.

Liczba głosów: 61

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Andrey Tikhonov

Polska

Doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego, działacz na rzecz osób niepełnosprawnych, autor artykułów naukowych, lektor języków obcych, tłumacz, zawodowy muzyk, półmaratonista i triathlonista. Andrey urodził się w Rosji i stracił wzrok w wieku 2 lat. Posiadając tytuł magistra w nauczaniu języków i lingwistyki, spędził rok na Michigan State University, East Lancing, MI, w ramach programu Fulbright FLTA. Był wybitnym liderem w sektorze non-profit w swoim rodzinnym mieście. W ramach projektów międzynarodowych Andrey odwiedził ponad 20 krajów. W 2013 odbył staż w Chicago LightHouse, Chicago, IL, w ramach programu Professional Fellows Program. W 2015 roku w Waszyngtonie podczas ceremonii wręczenia nagród został uznany za jednego z najlepszych absolwentów programu.

Liczba głosów: 37

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Zaki Ali

Egipt

Niewidomy aktywista z Egiptu. Pracuje w ośrodku rehabilitacyjnym dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Kairze w Egipcie. Jest także doktorantem na Uniwersytecie Ain Shams. Dużo podróżuje i bierze udział w różnych wydarzeniach dotyczących społeczności osób niewidomych i niedowidzących. Wystąpił podczas REHA 2020 w charakterze panelisty.

Liczba głosów: 25

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Ben Lou Poggo

Sudan Południowy

Od ponad 41 lat jest rzecznikiem praw człowieka i usług dla osób niepełnosprawnych. Jest też przedstawicielem ruchu osób niepełnosprawnych Faof w Sudanie Południowym. Był pierwszym w kraju nauczycielem alfabetu Braille'a i założycielem różnych organizacji osób niepełnosprawnych. Obecnie jest dyrektorem pedagogiki specjalnej oraz pomaga w formułowaniu różnorodnych polityk dotyczących edukacji włączającej. Jego wysiłki nie ograniczają się tylko do osób niedowidzących i niewidomych, ale także do osób ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności.

Liczba głosów: 23

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Andrea Bocelli

Świat

Niewidomy artysta-śpiewak, tenor, kompozytor, autor piosenek, producent muzyczny i multiinstrumentalista. Jest najlepiej sprzedającym się śpiewakiem na świecie i jednym z artystów z największą liczbą sprzedanych wydawnictw muzycznych w historii. Wszystkie jego albumy sprzedały się w nakładzie ponad 75 milionów egzemplarzy na całym świecie. Zdobył wiele prestiżowych nagród muzycznych i filmowych.Jako młody chłopak, wykazał wielką pasję do muzyki. W wieku 6 lat Bocelli rozpoczął naukę gry na fortepianie, a później uczył się gry na flecie, saksofonie, trąbce, puzonie, gitarze i perkusji. Mając siedem lat, był w stanie rozpoznać słynne głosy tamtych czasów i próbował je naśladować. Od dziecka cierpiał na wrodzoną jaskrę, a w wieku 12 lat stracił wzrok całkowicie.

Liczba głosów: 18

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Shereen Aqa Siddiqi

Afganistan

Jest współzałożycielem Afgańskiego Stowarzyszenia Niewidomych. Dwukrotnie pełnił funkcję sekretarza generalnego, raz wiceprezesa i dwukrotnie prezesa stowarzyszenia. Rozszerzył jej strukturę o jeden oddział, cztery urzędy regionalne i dwanaście urzędów lokalnych. Jest prawdziwą legendą rozwoju społecznego, gospodarczego, społecznego i edukacyjnego osób niedowidzących w kraju. Działa w obszarze integracji społecznej, edukacji włączającej, destygmatyzacji, rzecznictwa, szkoleń w zakresie mobilności i samowystarczalności. W tych dziedzinach pracował pomimo słabszego zaplecza i wsparcia społeczności międzynarodowych. Ponadto zrealizował setki projektów na rzecz osób niewidomych i niedowidzących. Jest jedynym prekursorem edukacji włączającej w Afganistanie.

Liczba głosów: 5

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Hassan Agufana Jackson

Kenia

Współpracował z wieloma ministerstwami, departamentami i agencjami rządowymi w Kenii. Osobiście poświęcił swój czas i wysiłek, aby zniwelować wykluczenie cyfrowe wśród dorosłych, młodzieży i dzieci z wadami wzroku w Kenii. Od 2010 roku ponad 1000 osób niedowidzących uzyskało stałe łącze internetowe. Projekt jest wspierany przez Safaricom PLC. Dzięki jego pracy: - 8 szkół obecnie posiada cyfrowe centra nauki w Kenii, - 200 nauczycieli zostało przeszkolonych w zakresie nauczania informatyki - osoby niedowidzące mają zapewniane środki do życia Pomógł KUB w uruchomieniu Disability Empowerment Saving and Credit Society (DESCOS). Organizacja ma kluczowe znaczenie w pomocy osobom niepełnosprawnym w małych firmach.

Liczba głosów: 4

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Razzaq Muhsen Wadi

Irak

Pan Razzaq jest niedowidzący i ma długą historię osiągnięć w rehabilitacji niewidomych, służeniu im i rozwijaniu ich umiejętności w różnych dziedzinach. Wśród jego osiągnięć jest utworzenie Federacji Judo dla Niewidomych w Iraku.

Liczba głosów: 3

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Mais Ahmed

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Przez ostatnie 5 lat pracował w Emirates Association of the Visually Disorder jako nauczyciel Braille'a. Studia doktoranckie ukończył w college'u komunikacji na Uniwersytecie w Sharjah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Liczba głosów: 2

Głosowanie zakończone, dziękujemy!

Mikhail Antonenko

Białoruś

Bardzo aktywny, niedowidzący mężczyzna, pracujący w obszarze rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących na Białorusi. Pracował nad wieloma projektami mającymi na celu poprawę dostępności różnych aspektów życia dla osób słabowidzących. Jest absolwentem Uniwersytetu Państwowego im. Franciszka Skaryny w Homlu. Przykładami jego projektów są: „Droga do sukcesu”, „Naucz się samodzielnie zarządzać finansami”, „Codzienny, niezależny, pozbawiony barier dostęp do informacji dla niewidomych na Białorusi” i wiele innych.

Liczba głosów: 2

Głosowanie zakończone, dziękujemy!